Curriculum

Eveline Berendsen

Afgestudeerd aan de Vrije Academie Beeldende Kunst (VABK), Zeist.
Filosofie, kunstgeschiedenis, beeldhouwen, bronsgieten, lassen, smeden.

Vrije Academie Amsterdam, Materialen in de kunst.

Kees Verwey, beeldhouwen, Amersfoort.

Vrije Academie Amsterdam, Moderne Kunst, colloquium.

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,
basisopleiding Beeldende Kunst & Vormgeving.

eveline